LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
101 giai thoại về phụ nữ Việt Nam : Phần cổ truyền / Hoàng Đình Thi
H. : Phụ nữ , 1987
106tr ; 19 cm

Cuốn sách tập hợp những mẩu chuyện về vai trò của người phụ nữ Việt Nam qua các thế hệ trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước đã được lịch sử chứng minh qua hàng ngàn năm.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
12 Đại hoàng đế Trung Hoa / Huyền Cơ
Tp.Hồ Chí Minh : Văn hóa Thông Tin , 2010
470 tr ; 21 cm

Lịch sử Trung Hoa kéo dài gần 5000 năm với nhiều triều đại phong kiến. Trong những triều đại ấy, không ít vị đế vương anh minh lỗi lạc làm cho đất nước Trung Hoa trở thành phồn vinh thịnh trị nhưng cũng khá nhiều vị Hoàng đế khi chiếm được ngai vàng rồi chỉ lo ăn chơi xa hoa dâm lạc, cuối cùng để cho đất nước nghiêng ngả, nhân dân điêu linh đói khổ. Số Hoàng đế kiệt sức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy trong cuốn sách này chỉ cố ghi chép lại lược sử và cuộc đời tranh đấu của 12 vị Hoàng đế tương đối có công lao nhiều với đất nước Trung Hoa.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
120 mẩu chuyện vui Anh - Việt / Nguyễn Thiện Văn , Lương Vĩnh Kim biên soạn
Việt Nam : Đà Nẵng , 1997
145 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
17 truyện ngắn / Anh Đức
H. : Văn học , 1984
327tr ; 19 cm

Giới thiệu 17 truyện ngắn tiêu biểu của tác giả Anh Đức
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
21 truyện ngắn quân đội / Nhiều tác giả
H. : Tác phẩm mới hội nhà văn Việt Nam , 1984
415tr ; 19 cm

Tuyển tập 21 truyện ngắn quân đội của nhiều tác giả.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)