Dòng Nội dung
1
22000 vocabulary for TOEFL & 504 absolutely essential words / : Test of english as a foreign language / Harold Levine
VietNam : Longman , 1995
406tr ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
25 bài trắc nghiệm Anh văn cấp độ B / Trần Văn Diệm biên soạn
Việt Nam : Trẻ , 1997
219 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
60 đề tài luyện nói tiếng Anh / : Trình độ A-B-C. /
Đồng Nai : Đồng Nai , 1996
167tr ; 19 cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
85 đề đọc hiểu môn tiếng Anh / Ninh Hùng
Việt Nam : Đồng Nai , 1995
120 tr ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài học Lịch sử và việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập Lịch sử ở trường Trung học phổ thông : Sách bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 1997-2000 cho GV THPT / Nguyễn Thị Côi , Nguyễn Hữu Chí
H. : Giáo dục , 1999
59tr ; 21 cm

Bài học lịch sử: Những vấn đề lí luận cơ bản, tiến hành bài học Lịch sử ở trường THPT; Kiểm tra ,đánh giá kết quả học tập Lịch sử.
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)