Dòng Nội dung
1
Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b) ...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
55 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b) ...[và những người khác]
H. : Giáo dục Việt Nam, 2023
60 tr. ; 27 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Ván hóa học đường : Dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b) ...[và những người khác]
H. : Giáo đục Việt Nam, 2020
36 tr. ; 24 cm.

Sách gồm 8 bài học, xoay quanh 3 mạch nội dung chính : Ứng xử với bản thân ; ứng xử với người khác ; ứng xử với môi trường học đường. Mỗi bài học gồm các phần : Khám phá, trải nghiệm, thông điệp, thực hành rèn luyện, vận dụng
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)