Biểu mẫu bổ sung tài liệu


Kính gửi quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên Trường Đại học Khánh Hoà!


Nhằm phục vụ cho công tác xây dựng CSDL môn học đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập tại trường, Thư viện kính gửi quý Thầy/Cô và các bạn biểu mẫu bổ sung tài liệu theo yêu cầu của bạn đọc. Sự đóng góp của quý Thầy/Cô và các bạn là cơ sở để Thư viện có thể phát triển tài liệu phù hợp hơn.

Link yêu cầu bổ sung tài liệu
https://docs.google.com/…/1_QuCysJKaGxOSdKQS12ytihTvHk…/edit
Lưu ý: Thầy/Cô và các bạn sinh viên click vào link sau và điền một số thông tin cá nhân cũng như thông tin về tài liệu yêu cầu.

Chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Thầy/Cô và các bạn!

---------------------------
Trân trọng!