Thời gian hoạt động

Thời gian làm việc chính thức của Thư viện Đại học Khánh hòa tại 2 cơ sở:

Cơ sở 1: 01 Nguyễn Chánh, Nha Trang, Khánh Hòa

Cơ sở 2: 52 Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Cơ sở 1 Cơ sở 2
Buổi sáng: 7.30 - 11h.30 Buổi sáng: 7.30 - 11h.30
Buổi chiều: 14h00 - 17h00 Buổi chiều: 14h00 - 17h00

Lưu ý: Sẽ có thông báo về ngày nghỉ hoặc thay đổi lịch làm việc của thư viện trên website và facebook của thư viện.