DDC 428
Tác giả CN Kuiper, Koenraad
Nhan đề An Introduction to English Language : Word, Sound and Sentence / Koenraad Kuiper, W. Scott Allan
Lần xuất bản Fourth Edition
Thông tin xuất bản England : Palgrave Macmillan, 2017
Mô tả vật lý 362tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Language-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sentence-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Word-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Sound-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000289-90
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151986
0027
0044BA0A0C1-5B42-4361-B6E7-BAA9E68C23AE
005202101251140
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020##|a9781137496874|c1952000
039|y20210125114021|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a428|bI311TR|214
1001#|aKuiper, Koenraad
24510|aAn Introduction to English Language : |bWord, Sound and Sentence / |cKoenraad Kuiper, W. Scott Allan
250##|aFourth Edition
260##|aEngland : |bPalgrave Macmillan, |c2017
300##|a362tr. ; |c24cm.
650#7|a Language|2BTKTVQGVN
650#7|aSentence|2BTKTVQGVN
650#7|aWord|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
650#7|aSound|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000289-90
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/an introduction to english languagethumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000289 CS1_Kho sách ngoại văn 428 I311TR Sách ngoại văn 1
2 105000290 CS1_Kho sách ngoại văn 428 I311TR Sách ngoại văn 2