• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 810.09 O435L
    Nhan đề: An Outline of American literature /

DDC 810.09
Tác giả CN High, Peter B
Nhan đề An Outline of American literature / Peter B. High
Thông tin xuất bản Longman : United States of America, 2020
Mô tả vật lý 256tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Literature-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề American-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Outline-BTKTVQGVN
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000287-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151985
0027
004E76906A3-8AE4-4BB5-AB41-985D70C7C7F3
005202101251119
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020##|a9780582745025|c1221000
039|y20210125111915|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a810.09|bO435L|214
1001#|aHigh, Peter B
24510|aAn Outline of American literature / |cPeter B. High
260##|aLongman : |bUnited States of America, |c2020
300##|a256tr. ; |c24cm.
650#7|aLiterature|2BTKTVQGVN
650#7|aAmerican|2BTKTVQGVN
650#7|aOutline|2BTKTVQGVN
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000287-8
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/an outline of american literaturethumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 105000287 CS1_Kho sách ngoại văn 810.09 O435L Sách ngoại văn 1
2 105000288 CS1_Kho sách ngoại văn 810.09 O435L Sách ngoại văn 2