• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 306 C000R
    Nhan đề: Cross - Cultural communication :

DDC 306
Tác giả CN Hurn, Brian
Nhan đề Cross - Cultural communication : Theory and Practice / Brian Hurn, Barry Tomalin
Thông tin xuất bản England : Palgrave Macmillan, 2013
Mô tả vật lý 308tr. ; 24cm.
Thuật ngữ chủ đề Cultural-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Cross-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề Communication-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Tomalim, Barry
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000283-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00151983
0027
00452E0805A-F8F7-42D6-B8DB-39FF69FB8A0E
005202101251023
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020##|a9781349351480|c3765000
039|a20210125102312|blienvtk|y20210125102045|zlienvtk
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|avm
08214|a306|bC000R|214
1001#|aHurn, Brian
24510|aCross - Cultural communication : |bTheory and Practice / |cBrian Hurn, Barry Tomalin
260##|aEngland : |bPalgrave Macmillan, |c2013
300##|a308tr. ; |c24cm.
650#7|aCultural|2BTKTVQGVN
650#7|aCross|2BTKTVQGVN
650#7|aCommunication|2BTKTVQGVN
7001#|aTomalim, Barry
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000283-4
8561|uhttp://lib.ukh.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/2020/7.12/crossculturalthumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 105000283 CS1_Kho sách ngoại văn 306 C000R Sách ngoại văn 1
2 105000284 CS1_Kho sách ngoại văn 306 C000R Sách ngoại văn 2