Duyệt theo bộ sưu tập Sách giáo trình (Tất cả)
Giáo trình tiếng Việt trung cấp đọc : Dành cho học viên nước ngoài / Nguyễn Thanh Phong
26-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Tiếng Việt trung cấp - Đọc / Huỳnh Công Hiển
20-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Tiếng Việt nâng cao Đọc / Nguyễn Thanh Phong
20-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Chiến lược marketing hiện đại từ thực tiễn thương trường / Bùi Thị Hải Yến, Hoàng Tùng
19-09-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
Giáo trình Tiếng Việt học thuật - Đọc / Đào Mục Đích, Nguyễn Thanh Phong
12-09-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn / Đồng chủ biên : Nguyễn Văn Mạnh, Hoàng Thị Lan Hương
05-06-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình quản trị chiến lược trong tổ chức du lịch / Hà Nam Khánh Giao (ch.b) ; Lê Thái Sơn, Huỳnh Quốc Tuấn
05-06-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình thống kê doanh nghiệp / Nguyễn Công Nhự
02-06-2023
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Giáo trình hóa dược /PGS.TS. Phạm Hữu Điển, TS. Nguyễn Quyết Tiến
26-05-2023
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)