LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Bộ Công cụ về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam / Dự án EU
H. : [s.n]
153tr. : ảnh màu
Dự án EU
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm tại Việt Nam được soạn thảo với 13 bài, với các chủ đề đa dạng khác nhau. Các bài và chủ đề trong Bộ công cụ có thể được sử dụng cùng nhau hay độc lập theo từng bài, sử dụng cả bộ hay từng phần, tùy theo nhu cầu đào tạo của học viên và đào tạo viên. Mỗi bài và chủ đề có thể sẽ liên quan đến ba nhóm đối tượng tiềm năng là : Cơ quan nhà nước về quản lý du lịch (khu vực nhà nước), các doanh nghiệp du lịch (khu vực tư nhân), và các cộng đồng tại điểm đến có tham gia vào du lịch
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

2
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Điều hành du lịch & Đại lý lữ hành / Dự án EU
H. : [s.n], 2015
126tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ An ninh khách sạn : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2008
126tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ Đại lý lữ hành : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2009
181tr. : ảnh màu
Dự án EU
Tài liệu tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS) - Nghiệp vụ đại lý lữ lành mô tả các công việc của nhân viên đại lý lữ hành trong các Đại lý lữ hành hoặc các cơ sở tương tự, với trách nhiệm tư vấn cho khách hàng các cách lựa chọn khi đi du lịch và các chương trình du lịch trọn gói bao gồm các chi phí, thực hiện việc đặt chỗ và giữ chỗ, soạn thảo các tài liệu và nhận thanh toán.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam VTOS : Nghiệp vụ đặt giữ buồng khách sạn : Trình độ cơ bản / Dự án EU
H. : [s.n], 2009
247tr. : ảnh màu
Dự án EU

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)