LegoWeb-Menu(Left) Flyout 
Opac-Browse By Heading 
Dòng Nội dung
1
Đắc nhân tâm / : Bí quyết của thành công / Dale Carnegie ; Phan Trác Hiệu dịch, Lời bình của nhà văn Vũ Hạnh
Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Hóa , 2004
359 tr ; 19 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
The Art of Public Speaking : Book 1 / Dale Carnegie, J. Berg Esenwein
Columbia : Mars Starship, 2020
101tr. ; 24cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)