DDC 428
Tác giả CN Azar, Betty S.
Nhan đề Understanding and using english grammar : Workbook / Betty S. Azar....[et.al.]
Lần xuất bản 5th ed.
Thông tin xuất bản London : Pearson, 2017
Mô tả vật lý 272p.. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Grammar-BTKTVQGVN
Thuật ngữ chủ đề English-BTKTVQGVN
Tác giả(bs) CN Hagen, Stacy A.
Tác giả(bs) CN Koch, Rachel Spack
Tác giả(bs) CN Tesh, Geneva
Địa chỉ 100CS1_Kho sách ngoại văn(2): 105000319-20
000 00000nam#a2200000ui#4500
00152071
0027
0045DD77F34-7789-470F-A695-50C9FCC65154
005202111091552
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020##|c625000
039|y20211109155254|zchinm
040##|aUKH
0410#|aeng
044##|aeng
08214|a428|b512D|214
1001#|aAzar, Betty S.
24510|aUnderstanding and using english grammar : |bWorkbook / |cBetty S. Azar....[et.al.]
250##|a5th ed.
260##|aLondon : |bPearson, |c2017
300##|a272p.. ; |c27cm.
650#7|aGrammar|2BTKTVQGVN
650#7|aEnglish|2BTKTVQGVN
7001#|aHagen, Stacy A.
7001#|aKoch, Rachel Spack
7001#|aTesh, Geneva
852|a100|bCS1_Kho sách ngoại văn|j(2): 105000319-20
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 105000319 CS1_Kho sách ngoại văn 428 512D Sách ngoại văn 1
2 105000320 CS1_Kho sách ngoại văn 428 512D Sách ngoại văn 2