V/v cung cấp tài khoản đăng nhập CSDL Thư viện

Kính gửi:

                - Quý thầy cô!

                - Các bạn sinh viên!

          Để hỗ trợ Quý thầy cô sử dụng nguồn tài liệu số của Thư viện, chuẩn bị cho việc dạy và học online. Thư viện đã gửi mail cho toàn thể cán bộ, giảng viên của Trường cũng như tất cả sinh viên có đăng kí địa chỉ email tại Thư viện bằng địa chỉ: thuviendaihockhanhhoa@gmail.com.

          Vì Thư viện gửi thư với số lượng lớn nên bị chuyển vào mục Spam là chính sách email của Google. Vì vậy, Thư viện nhờ quý thầy cô cũng như các bạn sinh viên kiểm tra email, nếu không nhận được vui lòng kiểm tra, mở thư ở mục Spam, nếu là địa chỉ email của Thư viện thì an tâm mở nó.

     Mọi thông tin hỗ trợ về tài khoản, tài liệu xin vui lòng liên hệ:   Nguyenthihaihung@ukh.edu.vn (CS1)

            Trân trọng cảm ơn!