Thông báo về việc trả sách quá hạn

THÔNG BÁO

Về việc trả sách quá hạn cho Thư viện Đại học Khánh Hòa

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Thư viện;

Nhằm phục vụ cho nhu cầu về mượn trả tài liệu của bạn đọc trong năm học mới 2019 – 2020 và đảm bảo quyền lợi cho bạn đọc, Thư viện Đại học Khánh hòa thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc trả sách cho Thư viện như sau:

Bạn đọc hiện đang mượn sách của Thư viện mà đã quá hạn nhanh chóng đến các cơ sở của Thư viện để làm thủ tục trả sách.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Lưu ý: Bạn đọc có thể tra cứu thông tin quá hạn của sách trên website của thư viện: http://lib.ukh.edu.vn.  Sau thời gian trên, bạn đọc không trả sách sẽ bị xử lý theo Nội quy Thư viện và Quy định của nhà trường

Rất mong bạn đọc quan tâm thực hiện.

Trân trọng!