Criminal law in the USA
    Tác giả: D. Scott Broyles

     Năm xuất bản: 2015

     Nhà xuất bản:  Kluwer Law International

     Địa chỉ tài liệu: GVA 002483 - Phòng Đọc 02 – Giá số 18.

Luật Hình sự là ngành luật điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội. Nghiên cứu các quy định của Luật Hình sự là vô cùng cần thiết trong công tác điều tra, xét xử, đấu tranh phòng và chống tội phạm. Cuốn sách  Criminal law in the USA của tác giả D. Scott Broyles giúp bạn đọc tìm hiểu về Luật Hình sự, Tố tụng hình sự và hệ thống tư pháp của Mỹ. 

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần giới thiệu: Giới thiệu khái quát về nước Mỹ: điều kiện tự nhiên, xã hội, chính trị, hệ thống tư pháp và tư pháp hình sự; Luật Hình sự, Tố tụng hình sự; nguồn của Luật Hình sự;…

Phần I: Luật Hình sự hiện hành: nguyên tắc chung, phạm vi, áp dụng các quy định của Bộ luật Hình sự; quy định về trách nhiệm hình sự; bào chữa và các căn cứ miễn hình phạt; phân loại và khảo sát các loại tội phạm hình sự; hệ thống hình phạt; trách nhiệm hình sự của pháp nhân;…

Phần II: Tố tụng hình sự: cơ quan tư pháp, các giai đoạn tố tụng; quá trình điều tra; thủ tục trước khi xét xử; thủ tục kháng cáo.

Phần III: Kết án và hình phạt tù: nguyên tắc kết án; hệ thống nhà tù.

Criminal  Law in the USA là tài liệu học tập hữu ích cho sinh viên, người nghiên cứu và bạn đọc quan tâm tới hệ thống hình sự và Tố tụng hình sự của Mỹ.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!