Kiện toàn Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa

         Sáng ngày 20/5/2022, Trường Đại học Khánh Hòa tổ chức công bố các quyết định giải thể, kiện toàn các đơn vị trong toàn trường, trong đó có quyết định số: 378/QĐ – ĐHKH ngày 18/5/2022 về kiện toàn Thư viện thuộc Trường Đại học Khánh Hòa kể từ ngày 18/5/2022 gồm 8 thành viên: Cô Huỳnh Thị Thu Thảo, Nguyễn Minh Chi, Lê Thị Thùy Linh, Trần Công Cẩn, Võ Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Hải Hưng và Ngô Thanh Nhị Cẩm; Giao phụ trách thư viện cho cô Huỳnh Thị Thu Thảo, bổ nhiệm cô Nguyễn Minh Chi – Phó Giám đốc Thư viện kể từ ngày 18/5/2022.

           Tập thể Thư viện được nhận các Quyết định cùng bó hoa tươi thắm từ Lãnh đạo Trường và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

             Hình ảnh trong buổi Lễ trao các quyết định

     

      

                                                                  Thư viện