Thư viện Trường phối hợp tham gia đề tài NCKH "Phát triển nguồn tài nguyên thông tin đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Khánh Hòa"

         Để có cơ sở xây dựng nguồn tài nguyên thông tin từng bước đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy và học tập cho giảng viên, sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa nói riêng và hướng đến Thư viện đạt chuẩn trong đánh giá chất lượng lượng cơ sở giáo dục, đánh chương giá chương trình đào tạo.

Hội đồng bảo vệ thuyết minh đề cương

        Thư viện Trường đã phối hợp với TS Bùi Thị Thanh Diệu – Giảng viên chuyên ngành Thông tin – Thư viện – Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn nghiên cứu đề tài "Phát triển nguồn tài nguyên thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Trường Đại học Khánh Hoà" nhằm đánh giá thực trạng nguồn tài nguyên thông tin của Thư viện: Thế mạnh và những điểm cần khắc phục; Khảo sát đặc điểm, nhu cầu tin của người sử dụng (Giảng viên, sinh viên) về mục đích sử dụng thư viện, tần suất sử dụng thư viện, loại hình tài liệu, ngôn ngữ tài liệu, lĩnh vực chuyên môn quan tâm,…; Đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng về nguồn tài nguyên thông tin hiện có của Thư viện để từ đó đề ra các nhóm giải pháp phát triển nguồn tài nguyên thông tin cho Thư viện Trường Đại học Khánh Hòa.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

         Đề tài đã được nghiệm thu vào chiều ngày 29/10/2020 tại Phòng họp 1, Cơ sở 1. Kết quả Đề tài nghiên cứu được Hội đồng thông qua với xếp loại Xuất sắc.

          Đây là cơ sở để Thư viện Trường xây dựng chính sách phát triển nguồn tài nguyên thông tin cho Thư viện năm học 2020 – 2021 và những năm tiếp theo.

                                                                             Huỳnh Thị Thu Thảo